Návšteva knižnice

Výstava v kaštieli Radoľa

Canisterapia

Oslava MDD

Rezbárske umenie

Vitaj leto

Biskupská vizitácia

Tábor v Súľove

Športové hry Terchová

Výlet Budatín

Človeče nehnevaj sa

Pečieme s láskou

Oviežujúca dobrota

Tvorivé hry

Návšteva knižnice

Letné posedenie

Výlet na kopec Straník

Enviromentálny tábor

Počítačový krúžok