Voľnočasové a záujmové aktivity

"Filmový klub"

Filmový klub predstavuje novú formu voľno - časovej a záujmovej aktivity, ktorú sme začali realizovať v roku 2016.

Aktivita zameraná na premietanie filmov sa realizuje každý utorok a štvrtok na oboch pracoviskách. U prijímateľov sociálnych služieb je mimoriadne obľúbená, a to u tých, ktorí nedovŕšili ešte 18. rok veku, ako i u seniorov.

Premietame filmy, rozprávky i dokumentárne filmy. I za týmto účelom sme zakúpili edukačné tabule, ktorých uhlopriečka umožňuje komfortné sledovanie. Na tento účel využívame i diaprojektor a plátno.

Prijímateľom sociálnej služby, ktorí trpia Alzheimerovým ochorením a demenciou premietame predovšetkým "filmy pre pamätníkov". Filmový klub môže byť teda vnímaný ako istá forma reminiscenčnej terapie zameranej na udržanie kognitívnych schopností prijímateľa sociálnej služby.

"Počítačový krúžok"

Počítačový krúžok v našom zariadení sociálnych služieb patrí medzi obľúbené aktivity. Prostredníctvom tohto krúžku naši prijímatelia sociálnej služby získavajú základné počítačové zručnosti. Pri aktivitách sú sústredení, pozorní, radi sa vzdelávajú. V rámci krúžku spájame ich učenie s hrou.

"Cvičenia vo fitnes centre Riecky v Kysuckom Novom Meste"

Relax a Fitness centrum Riecky sa nachádza na pešej zóne mesta, pár metrov od zariadenia na Belanského ulici v Kysuckom Novom Meste. Prijímatelia sociálnych služieb, ktorí navštevujú Relax a Fitness centrum Riecky 2 - 3 krát v týždni majú ťažkosti s nadváhou, ktorú návštevou Relax a Fitness centra Riecky môžu výrazne zredukovať. Cvičením si zároveň zvyšujú kondíciu.

Táto aktivita prináša prijímateľom sociálnych služieb ďalšiu možnosť integrovať sa do spoločnosti a najmä zlepšovať svoju kondíciu pod dohľadom profesionála.

Návšteva fitnes cetra je bezplatná, za čo veľmi pekne ďakujeme majiteľovi pánovi Rieckemu.

"Krúžok angličtiny"

V rámci sociálnej terapie sme na pracovisku v Hornom Vadičove 54 v roku 2015 začali so záujmovou činnosťou, ktorou je krúžok anglického jazyka. Spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb sa stretávame raz do týždňa, kde voľný čas venujeme učeniu cudzieho jazyka - angličtiny. Túto záujmovú a zároveň vzdelávaciu aktivitu vedie náš prijímateľ sociálnej služby pán Peter Pavlovič, ktorému patrí veľké ďakujem za trpezlivosť a ochotu.

"Krúžok varenia"

"Divadelný súbor Chrabromil"

V záujme rozvoja schopností a zručností prijímateľov sociálnej služby máme založené divadlo "Chrabromil." Každoročne nacvičujeme divadelné predstavenia, s ktorými sa prezentujeme na domácej i zahraničnej scéne. Prijímatelia sociálnych služieb dostávajú vďaka nacvičovaniu a vystupovaniu možnosť zahrať si rôzne role. V rámci dlhoročnej pôsobnosti divadelného súboru "Chrabromil" sme nacvičili predstavenia, ako napríklad: "Tajomstvo Veľkonočného ostrova", Čínsky tanec draka", "Biely a Čierny", "Cirkus", "Stvorenie sveta", "Pat a Mat", "Traja chrobáci". Kostýmy i kulisy si pripravujeme na jednotlivé divadelné predstavenia v zariadení sociálnych služieb svojpomocne zamestnanec - prijímateľ sociálnej služby.   

"Biblioterapia"

"Naše potulky po svete"

Cez prázdniny v lete radi cestujeme po Slovensku a okolitých štátoch. Poznávame prírodu, jaskyne, hrady, kaštiele, zoologické záhrady, skanzeny a iné zaujímavé miesta. Z výletov si vždy odnášame nezabudnuteľné zážitky a spomienky.