Stravovanie

Stravovanie v Centre sociálnych služieb Fantázia je jednou z obslužných činností, ktoré pokytujeme.

Na oboch pracoviskách pripravujme stravu vo vlastných kuchyniach. Strava spĺňa zásady zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby. Stravovanie sa poskytuje podľa stanovených stravných jednotiek.

Celodenné stravovanie je k dispozícii všetkým prijímateľom s pobytovou formou sociálnej služby.

U prijímateľov s ambulantnou formou sociálnej služby je jedlo poskytované podľa dohody so zákonnými zástupcami, opatrovníkmi a prijímateľmi sociálnej služby.

Na oboch pracoviskách poskytujeme stravovanie i externým stravníkom - sú to fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom, alebo osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorí nie sú našimi prijímateľmi sociálnych služieb. Ide o podpornú službu - jedáleň - zriadenú podľa § 58 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Tento týždeň sme si pre Vás pripravili nasledovné menu. Nech sa Vám páči stiahnite si náš aktuálny jedálny lístok. Jedálne lístky sú rozdelené podľa pracovísk. 

Jedálny lístok pracovisko Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto

Jedálny lístok pracovisko Horný Vadičov 54