Spoločenské priestory


Súčasťou ubytovania v Centre sociálnych služieb Fantázia sú i spoločenské priestory pre prijímateľov sociálnych služieb, kde počas pobytu v našom zariadení trávia svoj voľný čas, stretávajú sa, rozprávajú, hrajú, zabávajú, pracujú, pozerajú televíziu, športujú, oddychujú, sledujú divadelné vystúpenia či inak organizujú svoj voľný čas.

Pracovisko Belanského 12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Na pracovisku máme tkaciu a keramickú dielňu, jedáleň, záhradu, oddychový kútik, výchovnú miestnosť, rehabilitáciu, telocvičňu, kuchynku a elokované triedy špeciálnej základenej školy, kde sa vyučujú školopovinní prijímatelia sociálnych služieb.

Pracovisko Horný Vadičov 54, 023 45 Horný Vadičov

V Hornom Vadičove máme zriadenú sklársku, drevársku a tkaciu dielňu, knižnicu, kaplnku, jedáleň, terapeutickú miestnosť, rehabilitáciu, spoločenskú miestnosť, záhradu, oddychový kútik, kuchynku, vonkajšie terasy, altán, priestor pre exteriérový fitnes mobiliár.