Reminiscenčná terapia

Centrum sociálnych služieb Fantázia implementovalo túto inovatívnu terapiu v roku 2014, ktorá má pozitívne výsledky, a to najmä pri práci so seniormi, ľuďmi trpiacimi demeciou a Alzheimerovým ochorením.

Reminiscenčná terapia je aktivizačná a validačná terapia, ktorá využíva zachovanú dlhodobú pamäť prijímateľa sociálnej služby a cez jeho zachované spomienky ho aktivizuje. Využíva sa u prijímateľov sociálnej služby s rôznymi formami demencie. Hlavnými cieľmi reminiscenčnej terapie sú najmä:

  • zlepšenie spolupráce a komunikácie medzi prijímateľmi sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb,
  • zníženie sociálnej izolovanosti, osamelosti prijímateľov sociálnej služby v zariadení - nahradenie stratenej citovej väzby na svojich blízkych,
  • obnovenie sociálneho kontaktu, ktorý stimuluje záujem o okolie, zabezpečí komunikáciu a nadviazanie nových vzťahov,
  • stimulácia mozgovej činnosti prijímateľov sociálnej služby,
  • ich upokojenie bez psychofarmatík, zníženie agresívnych prejavov chovania sa,
  • zmiernenie a predchádzanie porúch sprevádzajúcich prejavy demencie a Alzheimerovej choroby.

Na účely implementácie tejto inovatívnej terapie sme vytvorili špeciálnu miestnosť v zariadení sociálnych služieb na pracovisku v Hornom Vadičove 54, ktorú plánujeme postupne zariadiť nábytkom a predmetmi, ktoré by prijímateľom sociálnej služby evokovali ich život pred vznikom choroby. Reminiscenčnú terapiu vykonávajú najmä zamestnanci, ktorí boli špeciálne vyškolení v Centre Memory v Bratislave a pri svojej práci zároveň čerpajú z odbornej literatúry.

Pri terapii tak využívajú rad pomôcok na oživenie pamäti, ako sú: staré filmy, obľúbené knihy a hudba, staré fotografie, dobové predmety, tanec i spoločenské hry. Vhodnou formou, ako povzbudiť a oživiť dlhodobú pamäť v rámci reminiscenčnej terapie je i práca s terapeutickými bábkami, nazývanými i empatické bábiky. Tieto sú vyrobené tak, aby u prijímateľov sociálnej služby okrem iného nabudili pozitívne reakcie, zbavovali ich stresu a strachu. Terapeutické bábiky sú vyrobené z textílií, ktoré sú príjemné na dotyk. Majú výšku okolo 50 - 60 cm a v oblasti zadočku sú väčšie a ťažšie, lepšie držia rozloženie váhy a skutočne evokujú pocit bábätka, ktoré držíte na rukách. Vlasy sú jemné na dotyk, pripomínajú ozajstné vlasy. Tváre bábik majú rôzne výrazy - naviac s modulmi tlkotu srdca pripomínajú skutočne živé bábätko.

Táto terapeutická metóda pracuje s tým, že vyvoláva u prijímateľov sociálnej služby materské inštinkty a príjemné spomienky na detstvo. Ich spomienky obnovujeme i tým, že sme zaobstarali veci, ktoré sú potrebné pre starostlivosť o "malé dieťa", napríklad detský kočík.

Po zavedení tejto terapie s empatickými bábikami sme u našich prijímateľov sociálnej služby videli pozitívne pôsobenie, ktoré má vplyv na ich náladu a prežívanie. Pri individuálnej práci sa vďaka terapeutickým bábikám zlepšili komunikačné schopnosti prijímateľov sociálnej služby, zároveň sme u nich spomalili ďalší proces zabúdania.

Reminiscenčná terapia v praxi

Ďalšie formy reminiscenčnej terapie využívané v Centre sociálnych služieb Fantázia

V rámci reminiscenčnej terapie využívame každú situáciu a predmet, ktorá dokáže aktivizovať kognitívne funkcie prijímateľa sociálnych služieb, ktorý trpí demenciou alebo Alzheimerovým ochorením. Reminiscenčá terapia to nie je iba práca s terapeutickými bábikami ale i hranie jednoduchých hier (pexeso, človeče nehnevaj sa), pomenovanie ovocia, zeleniny, príprava jednoduchých jedál, písanie a vedenie kroniky, lepenie fotiek do kroniky k danej udalosti a jej prerozprávanie.

Reminiscenčnú terapiu vykonávame na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste i na pracovisku v Hornom Vadičove 54.