Pracovná terapia

Pracovná terapia označovaná i ako ergoterapia alebo liečebná terapia je odborná činnosť, ktorú poskytujeme na oboch pracoviskách Centra sociálnych služieb Fantázia.

Pracovná terapia je dobrovoľná činnosť, vykonávaná podľa individuálnych požiadaviek, zručností a predpokladov prijímateľa sociálnej služby, ktorú využívame so zámerom precvičovania si bežných pracovných úkonov potrebných v každodennom živote.

Túto odbornú činnosť vykonávame v sklárskej, drevárskej, tkáčskej a keramickej dielni. Pracovnú terapiu uplatňujeme i formou pomocných údržbárskych prác a pomocných prác v kuchyni.

Sklárska dielňa (pracovisko Horný Vadičov 54) je vybavená sklárskou - vypaľovacou pecou, keramická dielňa (pracovisko Belanského 12/8) keramickou - vypaľovacou pecou, elektrickými hrnčiarskymi kruhmi a veľkým, dreveným šľapacím hrnčiarskym kruhom. V tkacej dielni (pracovisko Belanského 12/8 i Horný Vadičov 54) majú naši prijímatelia sociálnych služieb k dispozícii tkací stav, na ktorom tkajú koberce a iné textílie.

Pracovnou terapiu v našom zariadení sociálnych služieb môžeme nazvať i prácu v záhradách na jednotlivých pracoviskách, polievanie kvetov v zariadení, či bežné upratovanie počas dňa (ustlanie postele, uloženie osobnej bielizne v osobnej skrinke).

Výrobky z keramiky, skla, papiera, dreva, látok a iných prírodných materiálov, ktoré vyrobíme prezentujeme na rôznych výstavách na území Slovenska i v zahraničí.

Každý rok počas Veľkej noci, jesene a na Vianoce sú naše výrobky vystavené vo foaie Úradu Žilinského samosprávneho kraja, kde si ich návštevník môže i zakúpiť. 

Pracovná terapia v praxi

Ukážky výrobkov z našich dielní

Putovná výstava

"Svet fantázie inými rukami"