Sem vložte podnadpis

Aktuálny počet prijímateľov sociálnych služieb

pracovisko Belanského 12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Kapacita pracoviska

35

Aktuálny počet prijímateľov sociálnych služieb

30

Počet voľných miest

5

pracovisko Horný Vadičov 54, 023 45

Kapacita pracoviska

37

Aktuálny počet prijímateľov sociálnych služieb

36

Počet voľných miest

1

Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby