Oznamy

Krízový plán k realizácii predchádzaniu vzniku a šírenia ochorenia COVID - 19

Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste má vypracovaný Krízový plán k realizácii predchádzaniu vzniku a šírenia ochorenia COVID - 19 (OS 37/22) zo dňa 30. 12. 2021

1 Účel

2 Rozsah platnosti

3 Zodpovednosti a právomoci v súvislosti s touto OS

4 Charakteristika Covid - 19

4.1 Príznaky ochorenia COVID - 19

4.1.1 Sledovanie príznakov ochorenia v CSS Fantázia počas dňa

5 Pandemický plán MPSVR SR

5.1 Príjem nového PSS

5.2 Príchod kmeňových PSS ambulantne a týždenne

5.3 Príchod kmeňových PSS celoročne

5.4 Návrat kmeňových PSS z nemocnice a realizácia lekárskych vyšetrení

5.5 Aktivity PSS počas pobytu v zariadení

5.6 Vychádzky PSS mimo areál zariadenia

5.7 Návštevy PSS

6 Zistenie osoby nakazenej ochorením COVID - 19

7 nevyhnutná prevencia pred šírením ochorenia

8 Ochrana zdravia zamestnanca

9 Hospodárska mobilizácia

10 Testovanie PSS a zamestnancov

11 Návrat zamestnanca do práce po návšteve rizikových krajín

12 KRÍZOVÝ PLÁN PRE POTRAVINÁRSKE PREVÁDZKY

12.1 Koronavírus v potravinách

12.2 Riziko infekcie z potravín

12.3 Potravinárske prevádzky

12.4 Vykonávanie preventívnych hygienických opatrení

13 Udržiavanie čistoty a dezinfekcia na pracovisku

14 Systém komunikácie so zamestnancami a informačná povinnosť zamestnancov

15 Krízový štáb

15.1 Funkcie krízového štábu

16 Prílohy

Záznam o oboznámení zamestnancov

Záznam zmien a revízií


Centrum sociálnych služieb Fantázia si Vám dovoľuje oznámiť, že od 02. 03. 2022 sú povolené návštevy na pracovisku Horný Vadičov 54 za podmienok:


Vaše 2% z dane - Občianske združenie Chrabromil

Ako nám darovať dve percentá?

Dve percentá z daní.. Tak málo, a predsa tak veľa... Pre nás nesmierne veľa, lebo vďaka nim môžeme plniť sny ťažko zdravotne znevýhodnených detí, mládeže, dospelých a seniorov. Za našimi skutkami ste vy, ktorí nás podporujete a za to vám ďakujeme!

Prečo darovať Vaše 2% Občianskemu združeniu Chrabromil?

Svojimi 2% prispejete na skvalitnenie, spríjemnenie a zlepšenie života ťažko zdravotne znevýhodnených detí, mládeže, dospelých a seniorov. Pomôžte aj vy týmto deťom, mládeži, dospelým a seniorom plniť ich sny. Veľmi si vážime, že ešte stále sa nájde veľa empatických ľudí, ochotných podporiť dobrú vec. Aj takýmto spôsobom dokazujete, že život ťažko zdravotne znevýhodnených a seniorov Vám nie je ľahostajný a pri každodenných starostiach myslíte aj na ľudí, ktorí nemajú to šťastie byť zdraví.