Naše služby

Centrum sociálnych služieb Fantázia so sídlom na Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja poskytuje sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 v znení neskorších prespisov.