Naše pracoviská

Pracovisko Belanského 12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Budova pracoviska sa nachádza na v centre mesta na pešej zóne mesta Kysucké Nové Mesto.

Budova pracoviska je bezbariérová a skladá sa z pivničných priestorov, prízemia, I. a II. poschodia. Imobilní prijímatelia sociálnej služby majú k dispozícii výťah, ktorý premáva na II. poschodie. Vstup do zariadenia je bezbariérový. Presun z miestnosti do miestnosti a záhrady je rovnako bezbariérový, nakoľko sú tu nainštalované iba prechodové lišty.

Izby, kde sú ubytovaní imobilní prijímatelia sociálnej služby, rehabilitačná miestnosť, kúpeľne a telocvičňa sú vybavené koľajničkovým zdvíhacím systémom.

V prípade priaznivého počasia trávia prijímatelia sociálnej služby voľný čas v záhrade, ktorá je vybavená hojdačkami, lavičkami, záhradným krbom a altánom s posedením.

Prvé poschodie - vybavené výchovnou miestnosťou pre prijímateľov sociálnej služby do 18. roku veku, dve elokované triedy Špeciálnej základnej školy, telocvičňou, rehabilitačnou miestnosťou, kuchynkou a izbami pre prijímateľov sociálnej služby, toaletami a kúpeľňou s nainštalovaným koľajničkovým systémom.

Druhé poschodie - vybavené izbami pre prijímateľov sociálnej služby, toaletami a kúpeľňou s nainštalovaným koľajničkovým systémom, ďalej sa tu nachádzajú kancelárske priestory a oddychový kútik určený prijímateľom sociálnej služby.

Pracovisko Horný Vadičov 54, 023 45 Horný Vadičov

Pracovisko v Hornom Vadičove sa nachádza v krásnom horskom prostredí s výhľadom na druhý najvyšší vrch v Kysuckej vrchovine Ľadonhoru (999 m n.m.).

Budova pracoviska pozostáva zo suterénu, prízemia, I. poschodia a podkrovných priestorov.              V budove je nainštalovaný výťah, ktorý premáva zo suterénu na I. poschodie. Podkrovné priestory preto obývajú výlučne mobilní prijímatelia sociálnej služby.

Vstup do budovy je opätovne riešený bezbariérovo a vstupy do jednotlivých miestností sú bezbariérové. 

K zariadeniu prináleží i rozsiahla záhrada s lavičkami, altánom a skleníkmi.

Prízemie - vybavené návštevnou miestnosťou, kuchyňou, jedálňou s TV, kancelárskymi priestormi, zdravotnou miestnosťou a izbami najmä pre imobilných prijímateľov sociálnej služby. Nachádzajú sa tu i toalety a kúpeľňa. Z prízemia majú prijímatelia sociálnej služby možnosť dostať sa na terasu.

Prvé poschodie - vybavené veľkou spoločenskou miestnosťou s TV, rehabilitačnou miestnosťou, izbami prijímateľov sociálnej služby, kaplnkou, terapeutickou miestnosťou a toaletami.

Podkrovné priestory sú vybavené kuchynkou určenou pre prijímateľov sociálnej služby, kúpeľňou, toaletou a izbami pre prijímateľov sociálnej služby.

V roku 2014 sa uskutočnila rekonštrukcia pracoviska, ktorá sa zamerala na výmenu strešnej krytiny, odvetranie kuchyne, toaliet a kúpeľní. Kúpeľne a toalety boli kompletne zrekonštruované (výmena obkladov a sanity) za účelom odstránenia bariér.