Náš tím

Ing. Mgr. Silvia Martinčeková, MBA, riaditeľka Centra sociálnych služieb Fantázia

Mgr. Peter Kvasnica, vedúci sociálno - výchovného oddelenia

p. Emília Sládková, vedúca technicko - ekonomického oddelenia

Mgr. Mária Šupolová, vedúca technicko - terapeutického oddelenia (pracovisko Horný Vadičov)

Bc. Miroslava Minárová, vedúca opatrovateľsko - zdravotníckeho oddelenia (pracovisko Horný Vadičov)