Liečebná rehabilitácia

Liečebnú rehabilitáciu poskytujeme na oboch pracoviskách prostredníctvom vlastných zamestnancov, ktorí sú vzdelaní a vyškolení v oblasti liečebnej rehabilitácie.

Títo zamestnanci aplikujú rehabilitačné procedúry prijímateľom sociálnych služieb každý deň, podľa doporučení lekára v odbore fyziatria a balneológia (rehabilitačný lekár), ktorý pracoviská 2 x ročne navštevuje práve za účelom vyšetriť prijímateľov sociálnych služieb a odporučiť im daľšie procedúry. 

Samotné procedúry aplikujú naši zamestnanci v priestoroch rehabilitačných miestností, ktoré máme zriadené na každom pracovisku.

V priestoroch našich rehabilitácií sa nachádza masážne lôžko Ceragem, polohovacie lehátko, stolička na masáž v oblasti šije a panvy. Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť využívať bežecký pás, stepper, stacionárny bicykel, rotoped, posilňovaciu vežu, pomôcky na senzomotorickú stimuláciu (reflexné chodníky, akupresúrne lopty a pod.), nestabilné plošiny, fitlopty, overbaly, gumy na cvičenie Benda, závažia a činky na posilňovanie, edukačnú tabuľu na nácvik bežných denných činností. Nechýbajú veľmi obľubené "perličkové - celotelové kúpele" a "perlička" na dolné končatiny. Pri práci využívame i magnetoterapiu, ultrazvuk a parafínové zábaly.

V rehabilitačnej miestnosti na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste sa nachádza koľajničkový zdvíhací systém, ktorý umožňuje komfortnejšiu manipuláciu s imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb. Rovnako ho využívame i na nácvik stoja, rozvoj chôdze.

V rámci individuálnej kinezioterapie sa zameriavame na cievne cvičenia, dýchacie cvičenia, posilnenie oslabených svalových skupín, uvoľnenie skrátených svalových skupín, izometrické cvičenia, orofaciálnu stimuláciu, bazálnu stimuláciu, nordic wolking. Využívame metodiky podľa Kabatha, Bobatha, Kaltenborna, Freemana, Vojtu.

V prípade priaznivého počasia vykonávame procedúry liečebnej rehabilitácie v záhradách na externých fitnes strojoch, pravidelne realizujeme Nordic Walking - chôdzu s pomocou teleskopických palíc. Na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste navštevujeme s našimi prijímateľmi sociálnych služieb fitnes cetrum priamo v centre mesta a to bezplatne 2 - 3 krát do týždňa. 

Liečebná rehabilitácia v praxi