Duchovná činnosť

Duchovné alebo spirituálne potreby môžu naši prijímatelia sociálnych služieb uspokojiť prostredníctvom návštev v kostole, ktoré niekoľko krát ročne spoločne organizujeme na oboch pracoviskách alebo priamo v našej kaplnke na pracovisku v Hornom Vadičove 54. Kaplnka je pre účely bohoslužieb vybavená posedením i oltárom, vrátane drevenej, ručne zhotovenej krížovej cesty. Pracovisko v Hornom Vadičove 54 navštevuje počas roka i miestny farár, ktorý prijímateľov sociálnych služieb v prípade potreby vyspovedá a odslúži sv. omšu.

Prijímatelia sociálnych služieb majú priestor navštíviť miestne kostoly i individuálne. 

V rámci poskytovania sociálnych služieb pripravíme prijímateľov sociálnych služieb na prvé sv. prijímanie.