Bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia je vedecko - komunikačný a vývoj človeka podporujúci koncept, ktorý sa orientuje na všetky oblasti životných potrieb. Koncept bazálnej stimulácie je kvalifikovaný a profesionálny postup s cieľom prispôsobiť sa životnej situácii postihnutého a poskytnúť mu vhodné stimuly pre jeho vývoj v oblasti vnímania, komunikácie a hybnosti.

Ciele bazálnej stimulácie ...

  • podpora autonómie

  • podpora orientácie

  • posilnenie pocitu istoty a bezpečia

  • využitie zachovaných schopností prijímateľa sociálnej služby

  • nácvik základných životných potrieb

  • zlepšenie funkcii organizmu
  • stimulácia vnímania vlastného tela
  • zvládnutie orientácie v priestore a čase